Condiții internare externare

Condiții internare externare

Documente necesare

Acte necesare pentru internare

  • Bilet trimitere de la medicul de familie;
  • Bilet de internare de la medicul specialist din ambulatoriul de specialitate
  • Adeverinta de la locul de munca cu nr. zile C.M/12 luni;
  • Card de sanatate
  • Buletin identitate;
  • Copiii pana la varsta de 16 ani nu au nevoie de adeverinte scoala;
Programarea la internare se mai poate face si prin adresare directa la spital, la biroul de internariunde exista un registru de programari , la cabinetul de specialitate din ambulatoriu sau prin adresa de email afisata pe site-ul spitalului.
 

Pacienti straini

Documentele pe baza carora se acorda asistenta medicala cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sunt:

  • copie xerox dupa pasaport/act de identitate
  • copie xerox card european de asigurari de sanatate (acesta poate fi înlocuit si cu documentul numit certificat de înlocuire provizoriu).

In cazul în care persoanele în cauza nu pot prezenta aceste documente vor achita contravaloarea serviciilor medicale acordate.

Persoanele care sunt cetateni straini dar care au drept de sedere în România au aceleasi drepturi ca orice cetatean român, respectiv acordarea asistentei medicale se va face pe baza dovezii calitatii de asigurat eliberata de catre Casa de Asigurari de Sanatate.

Externare pacient

Medicul curant ia decizia externarii si o anunta pacientului cu 24 de ore inainte.

In acelasi timp se redacteaza documentele necesare externarii:

•     bilet de iesire din spital, acesta contine evaluarea starii de sanatate a asiguratului la momentul externarii si indicatiile de tratament si supraveghere terapeutica pentru urmatoarea perioada;

•     scrisoare medicala, care trebuie sa fie transmisa medicului de familie;

•     prescriptie medicala: reteta electronica gratuita sau compensata eliberata de medicul din spital la externarea bolnavului;

•     chitanta, pentru cazurile de coplata;

•     fisa decontului de cheltuieli, conform Ordinului M.S. nr. 1100/2005 – privind introducerea decontului de cheltuieli ce se elibereaza pacientului pentru serviciile medicale primite;

•     certificatul de concediu medical (in cazul persoanelor ce au calitatea de salariat, la solicitarea acestora)

  • In situatia in care se impune transportul pacientului cu ambulante se intocmeste cererea de transport, avizata de catre Directorul Medical, catre Serviciul de Ambulanta